NCBR

Jesteśmy po Jasnej Stronie Mocy, dlatego:

Przestrzegamy przepisów oraz stosujemy się do norm krajowych i międzynarodowych.

Standardy Międzynarodowej Organizacji Pracy, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka są dla nas normą.


Mówimy: korupcji

i Prawu Ochrony Konkurencji

W naszych zakładach znacząco zmniejszyliśmy emisję organicznych związków chemicznych oraz szkodliwych aerozoli.

Prowadzimy codzienny monitoring i kontrolę systemów zgodnie z Deklaracją Zrównoważonego Rozwoju Dostawcy Philipsa.

Szanujemy prawa naszych pracowników i standardy zatrudnienia.

Dbając o bezpieczne i zdrowe środowisko pracy, troszczymy się o naszą planetę. Jesteśmy eko.

Wiemy jak dochować tajemnicy handlowej.

Jesteśmy gotowi, by sprostać najwyższym, technicznym wymaganiom naszych Klientów.

Każdego dnia dbamy o każdy najdrobniejszy szczegół, więc jeśli szukasz zaufanego partnera biznesowego DOT2DOT to najlepszy wybór.

POTRAFIMY WSZYSTKO

POLITYKA ZAPEWNIENIA JAKOŚCI